Elektronski parlament po meri Skupštine Grada Niša

|   Info
Savremena oprema, tableti, uređaji za prijavu za reč, mikrofoni za govore sa mesta, deo su opreme koja će uskoro biti instalirana u sali Skupštine grada Niša i koja će se ubuduće koristiti samo za sednice lokalnog parlamenta. Softver je nastao uz podršku Vlade Švajcarske, a u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji.

Skupština Grada Niša prva je u Srbiji koja će koristiti verziju softvera za elektronski parlament prilagođenu radu niških parlamentaraca. Uvođenjem e-parlamenta biće omogućeno i povezivanje sa sistemom video prenosa kao i objavljivanje rezultata glasova u realnom vremenu preko portala skupštine Grada. Novi softver garantuje transparentnost i odgovornost rada parlamenta, kazala je predstavnica Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji.
Digitalizacija skupštine omogući će građanima da i oni učestvuju u radu javnih insitucija.
Uvođenjem e-parlamenta nestaće potreba da se dokumentacija za zasedanje štampa i dostavlja svakom poslaniku pojedinačno. Na taj način, Grad Niš će uštedeti dva do četiri miliona dinara za godinu dana, kazao je predsednik skupštine Rade Rajković.
Podrška Gradu Nišu deo je projekta Jačanje nadzorne uloge javnosti u radu parlamenta koji finansira Vlada Švajcarske sa ciljem da uvođenjem digitalnih tehnologija parlamenti širom Srbije postanu efikasniji i transparentniji.