Oscilacije u temperaturi pogoršaće stanje hroničnih bolesnika

|   Život