Održan Međunarodni kongres za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga

|   Život
Kongres je jedinstven po multidisciplinarsnosti i velikom broju učesnika a ppsvećen je personalizovanoj prevenciji, dijagnostici i terapiji kardiovaskularnih bolesti.

Na kongresu je svoje radve predstavilo više od 60 predavača iz preko 20 zemalja, Hisoa je Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga koje okuplja preko 2000 lekara iz 7 zemalja sa osnovnim ciljem da identifikuju, leče i prate bolesnike sa visokim rizikom za nastanak infarkta i šloga.