Kako zaštititi ljubimce od zagađenog vazduha

|   Info
Više od 90 odsto svetske populacije izloženo je zagađenom vazduhu, devet od 10 ljudi udiše zagađen vazduh, a sve ovo nanosi štetu i uzrokuje nelagodnost kod čoveka, ali i drugih živih bića. Do sada, niko nije ni spomenuo pitanje – šta je sa životinjama i kako ih zaštititi od ovog negativnog uticaja?

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, oko 6.000 ljudi u Srbiji godišnje umre zbog komplikacija izazvanih zagađenjem vazduha, dok podaci Agencije za zaštitu životne sredine, koja vodi nacionalni registar zagađenja, ukazuju da problem s kvalitetom vazduha imaju skoro sve veće urbane celine u Srbiji. Do sada niko nije ni spomenuo ili se zapitao – šta je sa našim životinjama i kućnim ljubimcima, možemo li ih, i kako zaštititi od zagađenog vazduha. Samo u Beogradu su u poslednjih mesec dana granične vrednosti emisija sumpor dioksida, oksida azota i praškastih materija prekoračene više od 2-3 dana. Sve ovo ima podjednak uticaj, kako na nas ljude, tako i na naše krznene prijatelje – istakao je Goran Šarenac, predsednik Kinološkog društva Novog Beograda.

Južna Koreja je jedna od onih zemalja koje u svetu imaju najgori kvalitet vazduha, i dok su se Korejci dugo štitili noseći zaštitne maske, od nedavno su to počeli da primenjuju i na svojim ljubimcima. Kako Šarenac tvrdi, ovo se može uskoro desiti I u Srbiji.

I kada je vazduh zagađen i kada nije, mi imamo zadatak da se prema našim životinjama ponašamo kao prema sami sebi – pa tako da čuvamo njih kao što čuvamo sami sebe i svoju decu I to je jedino rešenje– zaključuje Šarenac.