JKP "STANDARD" ŠID- aktivnosti tokom 2019. godine

|   Život
Direktor JKP "Standard" Šid , Slavica Sremac nešto više u emisiji "Gost u studiju" govori o aktivnostima preduzeća tokom 2019. godine

U najnovijem izdanju emisije Kopernikus televizije „Gost u studiju“  bila je direktorica JKP „Standard“ u Šidu , Slavica Sremac.Tema emisije bilo je  poslovanje u 2019. godini ovog izuzetno važnog javnog preduzeća koje je zaduženo za kompletnu higijenu, čistoću i lepotu našeg  grada.  Autor i voditelj emisije „Gost u studiju“ovog puta bila Tatjana Pejić.