Javna prezentacija Plana javnog zdravlja za narednih 5 godina u Šidu

|   Život
Nakon održane javne rasprave koja je trajala 20 dana u sali SO Šid održana javna prezentacija Plana javnog zdravlja stanovnika Šida od 2020. do 2025. godine

 U  sali Skupštine opštine Šid održana je  javna prezentacija  Nacrta Plana javnog zdravlja opštine Šid za period 2020.-2025. godine, nakon održane javne rasprave koja je trajala 20 dana. Posle spovedene javne rasprave Nacrta Plana javnog zdravlja , on će   sa svim primedbama, predlozima i sugestijama biti dostavljen  Opštinskom veću opštine Šid radi utvrđivanja ovog Predloga .Prilog Tatjane Pejić.