Apoteke rade u nedelju za građane starije od 65 godina

|   Info
Gradski štab je naložio direktoru Apotekarske ustanove Niš da za potrebe građana starijih od 65 godina omogući rad apoteka u okviru ustanove u nedelju 29.3.2020. godine u periodu od 4:00 – 7:00 časova.
Foto: FoNet

 

Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša je na sednici održanoj 25.3.2020. godine, a na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije u gradu Nišu, naložio direktoru Apotekarske ustanove Niš da za potrebe građana starijih od 65 godina omogući rad apoteka u okviru ustanove u nedelju 29.3.2020. godine u periodu od 4:00 – 7:00 časova.

Prilikom određivanja apoteka koje će raditi u navedenom periodu neophodno je voditi računa o pokrivenosti čitave teritorije Grada, odnosno da stanovništvo svih opština ima optimalniji i bliži pristup apotekama.

Apotekarska ustanova je u obavezi da obezbedi prevoz zaposlenima, koji će u predmetnom periodu biti radno angažovani. Sa tim u vezi, direktor će Štabu dostaviti spisak zaposlenih sa svim podacima, kako bi isti bio upućen nadležnoj policijskoj upravi, a sa ciljem nesmetanog kretanja zaposlenih u vreme policijskog sata.

Na istoj sednici je i naloženo Domu zdravlja Niš, da odredi i opremi prostorije odgovarajućom opremom, sa zasebnim ulazom i posebno izolovanim od drugih organizacionih jedinica, u kojima bi se vršila trijaža pacijenata kod kojih postoji osnovana sumnja da su zaraženi virusom COVID-19.